Nepodarilo sa napojit na server databazy.Nepodarilo sa napojit na databazu. Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o.

O agentúre

Agentúra vznikla v roku 2007. Predmetom jej činnosti je podpora obstarávacích procesov pre samosprávne subjekty. Vysokú kvalitu našich služieb zabezpečujú naši zamestnanci a odborne spôsobilé osoby. Použitím moderných metód pri verejnom obstarávaní dosahujeme pre našich klientov vysokú efektivitu procesov. Použitie elektronickej aukcie pomáha dosiahnuť žiadané úspory a zvýšiť transparentnosť celého procesu verejného obstarávania.

Ciele:

 • Uspokojiť potreby verejného obstarávateľa
 • Zabezpečiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku
 • Štandardizovať procesy

Portfólio našich služieb:

 • Verejné obstarávanie na kľúč (s využitím elektronickej aukcie)
 • Prenájom a predaj softvéru na realizáciu elektronických aukcií
 • Spoločné verejné obstarávanie
 • Poradenská činnosť, dozorovanie

Prečo práve s nami?

 • Dokážeme identifikovať bariéry VO a eliminovať ich vplyv pri implementácii
 • Vyvinuli sme vlastný softvér na elektronické aukcie
 • Poskytujeme odborný dohľad nad všetkými verejnými zákazkami
 • Zúčastňujeme sa pilotných projektov pre spoločné obstarávanie miest a obcí

Verejné zákazky


Site designed by | ARC Design Studio