Nepodarilo sa napojit na server databazy.Nepodarilo sa napojit na databazu. Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o.

ReferencieSamosprávy:

  • Prešovský samosprávny kraj
  • Mesto Sereď
  • Mesto Veľký Krtíš
  • Mesto Kolárovo
  • Mesto Hlohovec
Úrady: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Správa štátnych hmotných rezerv SR Fond národného majetku SR Podniky s majetkovou účasťou štátu: Letisko M.R. Štefánika Železnice Slovenskej Republiky Bratislava Železnicná spoločnosť Slovensko Lesy SR, š.p. Vysoké školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Trnavská univerzita v Trnave Žilinská univerzita v Žiline Nemocnice: Detská fakultná nemocnica v Bratislave Fakultná nemocnica Trnava Nemocnica Myjava

Verejné zákazky


Site designed by | ARC Design Studio