Nepodarilo sa napojit na server databazy.Nepodarilo sa napojit na databazu. Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o.

Referencie

Samosprávy:

 • Prešovský samosprávny kraj
 • Mesto Sereď
 • Mesto Veľký Krtíš
 • Mesto Kolárovo
 • Mesto Hlohovec

Úrady:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Správa štátnych hmotných rezerv SR
 • Fond národného majetku SR

Podniky s majetkovou účasťou štátu:

 • Letisko M.R. Štefánika
 • Železnice Slovenskej Republiky Bratislava
 • Železnicná spoločnosť Slovensko
 • Lesy SR, š.p.


Vysoké školy:

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Žilinská univerzita v Žiline

Nemocnice:

 • Detská fakultná nemocnica v Bratislave
 • Fakultná nemocnica Trnava
 • Nemocnica Myjava

Verejné zákazky


Site designed by | ARC Design Studio